Bloggen - Bemannad rymdfart

Astronauter tränar månpromenader i Arizona

Astronauter kör månbil och simulerar månpromenader i Arizonas öken. Allt för att förbereda för kommande expeditioner till månen inom månprogrammet Artemis. Svensk-amerikanska astronauten Jessica Meir är på plats. Kanske är detta ett steg närmare att bli första kvinnliga astronauten på månen?
En månbil på jorden
NASA/Bill Stafford
En månbil på låtsas i öknen i Arizona, USA.
Ämnen:
´
Publicerad
2022-10-28
Dela artikel:

I oktober började ovanliga figurer dyka upp i den steniga naturen i Arizonas öknen. Astronauter iklädda otympliga trycksatta rymddräkter promenerade omkring i skenet av en simulerad sol. Med månverktyg i händerna övade de på att samla in stenprover. I en trycksatt husbil, som skulle föreställa en månbil, bodde och arbetade astronauter i flera dagar. Ibland lämnade de fordonet för att samla in prover eller göra experiment.

Det är inte så konstigt som det låter. Astronauterna övade och förberedde inför NASAs kommande expeditioner inom månprogrammet Artemis. Inom Artemis ska människor återvända till månen för första gången på över 50 år och sedan förhoppningsvis vidare ut i rymden.

Att just Arizona valts ut till testområde har samband med att förhållandena där påminner om ytan vid månens sydpol, med utmanande terräng, intressant geologi och begränsade kommunikationsmöjligheter.

Samtidigt som fältprover pågår förbereder sig NASA för den första uppsändningen inom Artemisprogrammet, kallad Artemis 1. En obemannad farkost ska då sändas till månen och nästa möjliga tillfälle för uppsändningen är den 14 november. Uppsändningsatumet har redan flyttats framåt i tiden flera gånger på grund av tekniska problem och ogynsamma väderförhållanden. 

En av deltagarna under fältveckorna i Ariozona är svensk-amerikanska astronauten Jessica Meir. Hon blev inte bara är första svenska kvinnan i rymden under sitt uppdrag 2019, hon är även en av 18 utvalda astronauter inom Artemisprogrammet. Det innebär att hon har stor möjlighet att bli första kvinnan som någonsin satt sin fot på månen.

I Arizona har Meir tillsammans med andra astronauter, ingenjörer och forskare övat på att utföra trycksatta roveroperationer med hjälp av en trycksatt husbil, som är komplett med all luft, mat, hygienutrustning och månverktyg som astronauterna behöver.

Jessica Meir och två NASA-kollegor körde den trycksatta rovern, eller bilen, under tre dagar tillsammans med två astronauter och en expert från japanska rymdstyrelsen, JAXA. 

NASA och JAXA har samlat in data om hur exempelvis en framtida månbil ska utformas, hur kabinen ska se ut, vilka körlägen som ska finnas och vilka som är de mest kritiska tidsbegränsningar man kommer att behöva förhålla sig till. Månbilarna är viktiga för framtida Artemisuppdrag.

Astronauter med konstiga dräkter i öknen
NASA/Bill Stafford

Ett annat team har genomfört fyra simulerade månvandringar, som en övning inför Artemis 3. Här vill NASA få förståelse för de unika ljusförhållanden som råder vid månens sydpolsregion, dit NASA planerar att sända sina astronauter. Simulerade månvandringar har gjorts på natten och en simulerad sol har producerat ljus och skuggor på fältet för att få de rätta ljusförhållandena.

Artemis 3 ska bjuda på månpromenader för bland annat första kvinnan och första icke-vita personen på månen. Dessutom ska Artemis 3 bana väg för en långsiktig närvaro på månen samt fungera som en språngbräda för framtida astronautuppdrag till Mars. Kanske kan Jessica Meirs träning i Arizona ge henne viktiga erfarenheter och ta henne ännu ett steg närmare att utvald att bli första kvinnan på månen.