Perseverance har hittat organiskt material på Mars hero

Perseverance har hittat organiskt material på Mars

NASA:s rover Perseverance som rullat runt på Mars sedan februari i år har hittat organiskt material i stenprover från planetens yta. Det är inte ett bevis på att det funnits liv på Mars, men det ger forskarna mer hopp.
Perseverance och Ingenuity självporträtt
NASA/JPL-Caltech/MSSS
Perseverance och helikoptern Ingenuity. Fotot är taget av Perseverance själv.
Publicerad
2021-12-17
Dela artikel:

Perseverance, rovern NASA skickade till Mars tidigare i år, har i 249 marsdygn utfört sitt vetenskapliga huvuduppdrag: att söka efter tecken på forntida liv och samla prover av sten och regolit (bruten sten och jord) för eventuell återkomst till jorden.

Nyligen presenterade ansvariga forskare från NASA att Perseverance upptäckt att berggrunden rovern kört runt på sedan landningen i februari troligen har bildats av glödhet magma. Upptäckten kan hjälpa att förstå och exakt datera kritiska händelser i Mars geologiska historia. Teamet har också kommit fram till att lavastenarna i Jezerokratern (där rovern befinner sig) har interagerat med vatten flera gånger under årmiljonerna och att vissa stenar till och med innehåller organiska molekyler.

Att man hittar organiska ämnen i stenproverna är dock inte en bekräftelse på att liv en gång funnits på Mars. Det finns både biologiska och icke-biologiska mekanismer som skapar organiska ämnen. Men, att man funnit organiskt material innebär att potentiella biosignaturer (tecken på liv, vare sig det är förr eller nu) också skulle kunna bevaras i samma typ av lavasten och det är det som gör det hela så intressant.

Perseverance ska samla sammanlagt 43 stenprover i speciella behållare och lämna dem på Mars. Tanken är att dessa sedan ska hämtas upp vid ett senare tillfälle. Hittills har rovern samlat och stängt sex behållare: fyra med borrkärnor, en med marsatmosfär och en som innehåller ett typ av testmaterial som man ska jämföras mot de andra i hopp om att utesluta eventuella föroreningar som rovern kan ha fört med sig från jorden.

- Frågan om det finns biosignaturer i proverna kanske inte kan lösas förrän proverna återkommer till jorden, men bevarandet av organiska ämnen [i lavastenen] är väldigt spännande. När dessa prover återförs till jorden kommer de att vara en källa för vetenskaplig forskning och upptäckt i många år, säger Luther Beegle, ansvarig forskare från NASA:s Jet Propulsion Laboratory.

Läs mer om upptäckten här

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen