Satelliten Aeolus fungerar - ger oss bättre väderprognoser hero

Satelliten Aeolus fungerar - ger oss bättre väderprognoser

Vi har tidigare följt forskningssatelliten Aeolus som skickades upp i augusti 2018 för att mäta vindar med laser. Genom att mäta vindarna kan Aeolus fylla en lucka i observationssystemet med målet att förbättra våra väderprognoser. Tester visar nu att satelliten faktiskt har förbättrat väderprognoserna märkbart.
Satelliten Aeolus fungerar - ger oss bättre väderprognoser
Publicerad
2019-11-22
Dela artikel:

Innan Aeolus saknades vindmätningar över hav och tropikerna. Väder transporteras med vind, vilket gör vind till en av de grundläggande delarna i vårt vädersystem. Ett instrument likt det som finns på Aeolus har inte funnits i rymden tidigare. Satelliten använder sig av dopplereffekten vilket är ett fysikaliskt fenomen som innebär en förändring av frekvensen hos en ljus- eller ljudsignal. Den effekten finns i ljudsirenerna på ambulanser eller polisbilar som tycks minska i frekvens när de passerar dig. Aeolus använder sig av samma metod för att beräkna vinddata, men använder sig istället av ljus genom sina lasersignaler.

I våras kom det rapporter om att lasersignalerna redan hade förlorat nästan halva sin förmåga och forskarna visste inte varför. I juni bytte man då till Aoelus reservlaser vilken har visat sig vara mer stabil. Satelliten befinner sig i en bana på 320 kilometers höjd ovanför jorden skickar ner laserstrålarna i atmosfären. Sedan fångar de reflektionen från molekyler och små partiklar i rörelse i luften. Detta ger meteorologerna en bild av vindens hastighet och riktning, vilket gör deras prognoser mer precisa.

Läs mer om de värdefulla resultaten som Aelous har gett oss här.

Tidigare har vi pratat med Heiner Körnich, docent i meteorologi och chef för meteorologiska forskningsenheten på SMHI. Han sitter med i den rådgivande panelen på Esa för Aeolus. Här kan du titta på vad han har att säga om satelliten.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen