Hero Image

Två nya Nasa-projekt ska studera solvindar

Solen genererar en konstant ström av partiklar som förs ut i rymden, så kallade solvindar. Den 20 juni i år valde Nasa ut två projekt som ska studera dessa vindar närmare och hur de påverkar jorden.
Nasa
Publicerad
2019-06-26
Dela artikel:

Rymdväder, så som solvindar, kan leda till att radiokommunikation och GPS-signaler slås ut samt störa teknologiska nätverk här på jorden. Ju större förståelse vi får kring det som driver rymdväder och dess interaktion med jorden, desto mer kan vi försöka mildra effekten. 

Nasas två nya solvinsprojekt heter Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere (PUNCH) och Tandem Reconncetion and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites (TRACERS).

Punch-missionen kommer att fokusera på solens yttre atmosfär, koronan, och hur den genererar dessa solvindar. Med fyra mindre satelliter kommer Punch följa solvindarna när de lämnar solen. De kommer även studera solens superutbrott, då dessa kan driva stora solvindar mot jorden.

Tracers-satelliterna kommer i sin tur att observera partiklar och fält i jordens norra magnetiska udd som omsluter jordens nordpol. I det området böjs vårt magnetiska fält ner mot jorden och här är det lättare att studera hur vårt magnetiska fält interagerar med solvindarna. Några av partiklarna kommer, via det magnetiska fältet, ledas ner mot jorden till området där Tracers kan observera dem. 

Genom dessa två projekt kommer vi få bättre förståelse kring solvindarnas förlopp och kan därmed utveckla teknik som bättre kan förutse dem. Satelliterna för de båda projekten planeras sändas upp i augusti år 2022. 

Läs mer om projekten här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen