Bloggen - Astronomi

Vad är rymdväder?

Om man tittar på himlen med blotta ögat så upplevs solen som statisk och lugn. Men vår sol ger oss faktiskt mer än bara en stadig ström av värme och ljus. Den förser jorden och resten av vårt solsystem med energi i form av ljus och elektriskt laddade partiklar. De effekter detta ger är vad vi kallar rymdväder - de ständigt skiftande förhållandena i rymdplasmat runt jorden.
Vad är rymdväder?
Nasa
Under ett utbrott på solen kastas laddade partiklar mot jorden och krockar med vår magnetosfär.
´
Publicerad
2019-03-04
Dela artikel:

Termen rymdväder myntades för att beskriva de dynamiska förhållandena i jordens yttre rymdmiljö – på samma sätt som väder och klimat hänvisar till förhållanden i jordens lägre atmosfär. Rymdväder beror på solens aktivitet, jordens magnetfält och vår position i solsystemet. Variationer på solen och i solvinden är rymdvädrets viktigaste drivkrafter. Även om solen befinner sig 150 miljoner kilometer från jorden så påverkar rymdvädret oss och resten av solsystemet.

Rymdväder inkluderar alla förhållanden och händelser – på solen, i solen, i närheten av jorden och i vår övre atmosfär – som kan påverka rymdbaserade och jordbaserade tekniska system, vilka i sin tur påverkar människors liv.

Under ett utbrott på solen kastas laddade partiklar mot jorden och krockar med vår magnetosfär
Nasa

Bilden visar flera av de funktioner på jorden som påverkas av rymdväder.

De flesta solstormar, explosioner på solens yta, som drabbar jorden får små, eller inga, konsekvenser för samhället. Dock ökar vår sårbarhet för olika former av rymdväder eftersom det moderna samhället är beroende av elektricitet och en mängd olika teknologier, vilka kan påverkas av rymdvädrens ytterligheter. Bland annat kan elektriska nät, GPS-navigering och diverse radiokommunikationer störas av olika slags rymdväderfenomen.

För att hålla koll på rymdvädret görs rymdväderprognoser. De använder data från satelliter och markstationer så att exempelvis en solstorm kan förutsägas en tid innan den inträffar. Det är i vissa fall möjligt att följa aktiviteten på solen upp till en månad innan en solstorm uppkommer. En anledning till att studera rymdväder är den förmåga det ger, att förutsäga händelser och förhållanden som potentiellt kommer ge skadliga sociala och ekonomiska effekter, och att kunna göra det med tillräcklig noggrannhet för att möjliggöra de förebyggande eller mildrande åtgärder som bör vidtas.