Geomagnetiska stötar förklaras tack vare Esas Swarm-satelliter hero

Geomagnetiska stötar förklaras tack vare Esas Swarm-satelliter

Jordens skyddande magnetfält är ständigt i rörelse, men ibland skickar det ut geomagnetiska stötar i snabba accelerationer som frångår den normala aktiviteten. Forskarna har vetat om dessa stötar i 40 års tid, men anledningen till att de sker har varit ett stort mysterium – tills nu.
Geomagnetiska stötar förklaras tack vare Esas Swarm-satelliter
Esa
Publicerad
2019-05-20
Dela artikel:

De geomagnetiska stötarna upptäcktes år 1978 och sedan dess har forskarna försökt förstå varför jordens magnetfält plötsligt accelererar i en stöt. Eftersom de sker slumpmässigt och mekanismen som driver dem är relativt outforskad, har de här stötarna varit svåra att förutse. Detta är något som frustrerat forskarna.

Då det magnetiska fältet bland annat skyddar oss från solstormar, blir det allt viktigare för oss att kunna prognostisera dem. Ju mer beroende vi blir av teknologi, desto mer sårbara blir vi för solstormar som kan påverka vår elektricitet, kommunikationslänkar och navigationssystem.

Julien Aubert

Simulering av magnetfältet runt jordens kärna. 

Esas trio av Swarm-satelliter mäter variationer i jordens magnetfält. Tack vare dem kan forskarna nu studera den globala strukturen hos de geomagnetiska stötarna, något man inte kunnat göra tidigare. Man har dokumenterat en rad händelser som lett till geomagnetiska stötar och har sitt ursprung från just hydromagnetiska vågor inifrån jordens kärna. De geomagnetiska stötarna härstammar alltså från stigande vågor av smält metall som finns i jordens kärna. När vågorna stiger och närmar sig ytan av kärnan uppstår förändringar i det magnetiska fältet runt kärnan. Vågen sker runt 25 år innan det resulterar i en geomagnetisk stöt.

 Dessa mätningar är en del av ett långsiktigt projekt, i vilket forskarna hoppas på att kunna förutse utvecklingen av det geomagnetiska fält över de kommande decennierna. Många av våra moderna elektroniska enheter som smarttelefoner etcetera, förlitar sig på vår kunskap om jordens magnetfält för att orientera information. Att bli bättre på att förutse förändringarna i jordens magnetfält kan, bland annat, hjälpa oss utveckla dessa system.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen