Hero Image

Glad påsk önskar Gaia!

Vi vill önska er alla en riktigt glad påsk med den här fina äggformationen. Bilden visar hur Esas satellit Gaia skannade himlen under sina första 14 månaderna av vetenskapligt arbete under 2014 - 2015.
Esa, Gaia, DPAC, B. Holl (University of Geneva).
Publicerad
2019-04-18
Dela artikel:

Rymdteleskopet Gaia skickades upp 2013 med uppdraget att observera sammanställa data för en miljard stjärnor.

Gaia skannar himlen i stora cirklar, på cirka sex timmar vardera. Under den första månaden av skanningsarbetet studerades himlen i elliptiska banor. Detta innebar att Gaia observerade stjärnorna i dessa regioner flera gånger. Något som gav en ovärderlig databas för observationernas initiala kalibrering.

Bilden visar den himmelska sfären som Gaia studerat, där färgerna indikerar hur ofta de olika delarna av himlen skannades. Blå representerar de regioner som skannas oftast under denna tidsperioden - ju ljusare färger desto färre observationer.

Läs mer om Gaia i våra tidigare inlägg här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen