Svenskt instrument bidrar till bättre väderprognoser och klimatövervakning hero

Svenskt instrument bidrar till bättre väderprognoser och klimatövervakning

Svenskt instrument bidrar till bättre väderprognoser och klimatövervakning
Ruag Space
Publicerad
2018-11-20
Dela artikel:

I början av november skickades den tredje och sista satelliten i EUMETSAT Polar System upp - MetOp-C. Ombord finns det banbrytande svenska satellitinstrument GRAS, GNSS Receiver for Atmospheric Sounding. Ett resultat av lång tids forskning och utvecklingsarbete på Ruag Space i Göteborg.

Instrumentet GRAS mäter förändringar i de radiosignaler som kommer från Galileo- och GPS-satelliter när dessa går upp eller ner vid horisonten. Av förändringarna räknar instrumentet ut profiler för temperatur och luftfuktighet i atmosfären mellan jordytan och upp till 50 kilometers höjd, något som helt förändrar meteorologernas möjligheter att skapa bättre väderprognoser. 

När radiosignalerna från GPS-satelliterna passerar genom atmosfären kommer dessa böjas av lite och gå i en båge på grund av att atmosfären är tätare än den omgivande rymden. Sträckan som radiosignalerna färdas blir därför lite längre än om de hade gått raka vägen, vilket gör att signalen kommer fram något fördröjd. GRAS-instrumentet kan mäta den här förändringen i fördröjning och ur det räkna fram temperatur och luftfuktighet i atmosfären i en vertikal profil.  

När instrumentet är i fullt bruk kommer det kontinuerligt skicka mätdata till Europas meteorologiska institutioner för att användas till väderprognoser. Likadana instrument flyger redan på systersatelliterna MetOp-A, sedan 2006, och MetOp-B, sedan 2012.

Ombord på MetOp finns även andra produkter från svenska Ruag Space: omborddatorn som styr hela satelliten, datorn som styr instrumenten från NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, USAs motsvarighet till SMHI, och datorn till ytterligare ett satellitinstrument - IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer) vars uppgift är att mäta hur temperatur och fuktighet varierar med höjden i atmosfären, ytterligare ett instrument för att bättre förutspå väderprognoser. Ruag bidrar också med ett flertal antenner till satelliten och instrumenten ombord samt separationssystemet som separerar satelliten från raketen vid exakt rätt bana i rymden.

Esa
WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen