Thomas – raketmotoransvarig i studentföreningen Aesir hero

Thomas – raketmotoransvarig i studentföreningen Aesir

Thomas – raketmotoransvarig i studentföreningen Aesir
Rymdstyrelsen.
Publicerad
2018-09-21
Dela artikel:

Thomas Olergård är styrelsemedlem och raketmotoransvarig i studentföreningen Aesir på KTH. Han har läst rymdinriktningen på KTHs Aerospace-program och gör just han sitt examensarbete på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Ett arbete som går hand i hand med utvecklingen av studentraketen Odin.

Vi träffade honom och flera andra medlemmar i Aesir när de träffats för att arbeta med raketen och det raketrekord de siktar mot. Här berättar Thomas om Odins hybridraketmotor och hur den ska ta Aesir närmare rekordet.

Se även gärna vår film om vad Aesir gör i stort, vilka mål de har och hur det går med konstruktionen av raketen Odin.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen