Hero Image

Studenterna som ska slå europeiskt raketrekord

Bildkälla: Aesir.
Publicerad
2018-09-07
Dela artikel:

Studentföreningen ÆSIR, Association of Engineering Students in Rocketry, har satt sikte på det europeiska höjdrekordet för studentraketer. Målmedvetet arbetar de tillsammans med att designa och konstruera sin raket Odin – allt från elektronik med livesändning, till launch tower och fallskärm.

ÆSIR är en studentraketförening baserad på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Föreningen består av cirka 30 studenter, spridda över flera program och årskurser – så som teknisk fysik, elteknik och rymdteknik. Föreningen är inriktad på raketkonstruktion, men är mer än en plats där raketer byggs. Det är en mötesplats för människor från hela världen med ett brinnande intresse för raketer och teknik. 

I snart två år har de arbetet med den drygt en meter höga raketen Odin. Tillsammans har de arbetat med raketen och alla dess funktioner så som elektronik, motor, noskon, ett fem meter högt launch tower och en egensydd fallskärm. Under sommaren har de filat på de sista detaljerna med raketen och genomfört tester av motorn.

I slutet av oktober planerar de att genomföra en skarp testskjutning på Älvdalens skjutfält. Då är målet att nå en höjd på 2 kilometer. Därefter inleer ÆSIR-teamet arbetet med Odin 2.0 – en raket med större motor och kapacitet som ska ta dem ytterligare ett steg närmare rekordet.

Det nuvarande studentraketsrekordet innehas av studentgruppen HyEnD vid universitetet i Stuttgart och ligger på 32,3 kilometer. Det sattes i november 2016 med raketen HEROS 3.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen