Hero Image

Gymnasieelever lär Nasa att odla i rymden

Foto: Nasa
Publicerad
2018-05-25
Dela artikel:

Att ha gröna fingrar i rymden är inte helt enkelt. Utan gravitation kan frön lätt flyta iväg, vattnet rinner inte ner i jorden som vi är vana utan klumpar ihop sig runt rötterna och dränker dem. Sedan behövs också artificiellt ljus och fläktar för att efterlikna solen och vinden.

Men att skaffa kunskap om odling i rymden är viktigt. Kommande generationer av rymdfarare måste kunna odla sin egen mat för att klara ett liv på exempelvis Månen eller Mars.

Idag äter astronauter mestadels frystorkad mat. Men över tid bryts viktiga näringsämnen, som vitaminer C och K, ned i frystorkade livsmedel. Utan dessa ämnen blir astronauterna alltmer sårbara mot infektioner, blodproppar, cancer och hjärtsjukdom. Därför menar Nasa att växtlighet i rymden kommer att vara avgörande för framtida rymdresor, som kan vara månader eller år.

Nu har Nasa vänt sig till professionella botaniker och hobbyodlare som går i gymnasiet för att få hjälpa att ta fram vilka växter som skulle kunna vara gynnsamma att odla i rymden.  Totalt 15 000 studenter från 150 skolor testar att odla växter under rymdliknande förhållanden i sina egna klassrum. Hittills har man identifierat 106 växtsorter som skulle kunna fungera bra i rymden, som kompakta kålhuvuden och fluffig sallad.

På ISS odlar man ett par olika grödor. Här kan du läsa om när de skördade sin egen sallad.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen