Hero Image

Äggöns turkosa vatten sett från rymden

Den lilla ön Egg Island i Bahamas fotograferad av Sentinel-2B. Foto: Copernicus Sentinel data
Publicerad
2018-04-12
Uppdaterad
2018-05-23

Den här bilden av Egg Island, Äggön är tagen av Copernicus-satelliten Sentinel-2B. Den visar den långsmala 800 kvadratmerer lilla ön i Bahamas. Namnet Äggön kommer troligtvis av att man här har samlat havsfåglars ägg.

Bilden, som Sentinel-2B fångat, visar den skarpa kontrasten mellan det grunda turkosa vattnet i sydväst och det djupare mörkare Atlantvattnet i nordöst. Vågor på sandbotten skapade av strömmar syns tydligt i det grunda vattnet, till och med från rymden.

Dessa vattnen är barnkammare för många havssköldpaddor och annat havsliv. Äggön riskerade nyligen att utvecklas som en kryssningsfartygshamn, vilket skulle innebära att utgrävd havsbotten och förstörda korallrev. Lyckligtvis sattes planerna aldrig i verket då man insåg vilka förödande skador det skulle orsaka på miljön.

 

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen