Hero Image

Galax som nästan saknar mörk materia hittad

Esa/Hubble
Publicerad
2018-03-29
Uppdaterad
2018-05-23

Det snart 30 år gamla Hubbleteleskopet fortsätter att leverera nya upptäckter. Genom att använda bilder från Hubble och en mängd andra teleskop har ett forskarlag hittat en galax som helt verkar sakna mörk materia.

Galaxen har fått namnet NGC 1052-DF2 och dess upptäckt kullkastar eventuellt teorier om mörk materia. Dessutom är galaxen otroligt gles – den har 250 gånger färre stjärnor än Vintergatan.

Läs mer om upptäckten på Esas sajt om Hubbleteleskopet

 

Vad är mörk materia?

Mörk materia är en hypotes om en tänkt form av materia som inte avger eller reflekterar elektromagnetisk strålning och därför inte kan observeras på normalt sätt. Mörk materia kan bara indirekt detekteras genom sin gravitationella påverkan på vanlig materia eller genom sin svaga växelverkan med materia. Läs mer på Wikipedia.

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen