Hero Image

Rymdfarkost ska förvarna om solutbrott

Publicerad
2018-02-08
Uppdaterad
2018-03-15

Att vara granne med solen kan ibland vara riskfyllt. Esa undersöker därför möjligheterna att skicka en rymdfarkost för att studera den solaktivitet som kan orsaka störningar hos oss på jorden. Farkosten skulle också varna för farligt rymdväder.


De allra flesta dagar förser solen oss med en stabil och förutsägbar mängd värme och ljus. Men precis som solen skapar väder på jorden, så kan solen också orsaka störningar i rymden, s k rymdväder.


Stora explosioner på solens yta medför att miljarder ton av partiklar kastas ut i rymden, detta kallas för koronamassutkastning (coronal mass ejection). Dessa moln av partiklar färdas med solvinden. Vanligtvis missar de jorden men kan i vissa fall störa jordens översta atmosfär. Då kan satelliter i bana samt markbundna nät, data- och kommunikationsnätverk, så som elnät som levererar el till hem, sjukhus och skolor påverkas.


Att få varningar om att ett sådant solutbrott är på väg mot oss skulle vara behjälpligt. Esa har därför börjat undersöka möjligheterna att placera en satellit i en position där solen och jorden kan studeras från sidan, från den så kallade L5-punkten. Det är en utmärkt plats för ett framtida rymdväderuppdrag eftersom det ger en bra bild av vad som händer på solen. En sådan satellit skulle kunna förse oss med data som gör det lättare att förutspå rymdväder. På så sätt kan åtgärder vidtas för att skydda våra nätverk och säkerställa strömförsörjning. 

 Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen