Hero Image

Rymdstationen passerar över orkanen Irma

Publicerad
2017-09-07
Uppdaterad
2018-03-15

Den internationella rymdstationens kameror har fångat den dramatiska orkanen Irma när den svepte in över Karibien igår. Den kraftfulla kategori 5-stormen har en enorm vindstyrka på nästan på 300 kilometer i timmen. Från rymdstationen kan man tydligt se orkanens öga och hur stor den är.


Videokälla: Nasa, Johnson

Webdewey-kategori
×

Webdewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska webdewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen