Mer vatten ökar chansen för ett liv på månen hero

Mer vatten ökar chansen för ett liv på månen

Charles Lue håller upp en månglob som visar reflektion av solvinden från magnetiska fält på månens yta.
Hans Huybrighs.
Publicerad
2015-12-09
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

Månens rymdmiljö är mycket mer aktiv än vi tidigare trott. Det visar en ny avhandling av Charles Lue, vid Institutet för rymdfysik och Umeå universitet. Vi ville veta mer om det här och frågade honom därför om liv på månen. Och om han själv skulle ta chansen att åka dit.

Vad innebär din upptäckt för tänkbart liv på månen?
- Vi har upptäckt att solvinden undviker magnetiserade områden på månen, medan det blir ett ökat flöde till intilliggande områden. Dessutom har vi studerat reflektion av solvinden från månytan. Genom reflektion från ytan kan solvinden nå ner i permanent skuggade kratrar. Ett ökat inflöde av solvind till vissa platser kan innebära att det formas mer vatten i marken. Vattnet på månen betyder inte att det finns liv, men det ökar våra möjligheter att tillhandahålla vatten till månbaser och annan mänsklig verksamhet på månen. Därmed är vattnet på månen viktigt för framtida liv på månen.

Vilka former av liv eller aktivitet tror du att det kan finnas på månen?
- I framtiden tror jag att vi återigen tar oss till månen, och där vi kan odla grödor och annat månbaser. Jag tror att det till en början kommer att bedrivas en forskningsverksamhet och en viss turism liknande den som idag sker på den internationella rymdstationen ISS. Aktivitet i form av naturfenomen som sker på månen är delvis rymdväder-relaterat, som solvindens rörelse runt månen och rörelsen av dammpartiklar i månens elektriska fält. Dessutom finns det aktivitet relaterat till inre processer på månen, med utsläpp av små mängder gas från månens inre eller månskalv som följd. Dessa processer kan också uppstå i samband med små meteoritnedslag.

Om du själv fick möjlighet att åka till månen, skulle du göra det då?
- Jag skulle absolut vilja delta i utforskningen av månen så direkt som möjligt. Och jag skulle inte tacka nej till att sätta min fot på månens yta. Dock är mitt fokus just nu på att använda all den information som satelliter runt månen redan har samlat in för att försöka förstå så mycket som möjlig om miljön på månen, samt att bidra till utvecklingen av nya vetenskapliga instrument för att samla in den information som saknas.

Vatten - viktigt för framtida månresor
Vatten - viktigt för framtida månresor

 
Om månforskningen
Med hjälp av det svenska rymdinstrumentet SARA har man kunnat se en stark och mycket varierande växelverkan mellan månen och solvinden. Man har länge trott att månen passivt absorberar solvinden utan att nämnvärt påverka sin omgivning. Men nya rön visar nu att månens yta och även lokalt magnetiserade områden i månskorpan reflekterar en del av solvinden.

Solvinden är ett kontinuerligt flöde av plasma från solen, som påverkar planeterna i solsystemet. Solvinden är känd för att bland annat orsaka vackra norrsken på jorden. Men månens atmosfär är tyvärr för tunn för att man ska kunna se samma fenomen där, och månen saknar dessutom ett eget globalt magnetfält som kan styra solvinden.

Bakom avhandlingen som studerat det här står Charles Lue. Han kommer från Nyköping och har en civilingenjörsexamen i rymdteknik från Luleå tekniska universitet.
WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen