Europas översvämningar bevakas från rymden hero

Europas översvämningar bevakas från rymden

Europas översvämningar bevakas från rymden
Publicerad
2013-06-11
Uppdaterad
2018-03-15
Dela artikel:

I nyheterna har man under de senaste dagarna kunnat läsa om stora översvämningar i delar av centrala Europa. Kraftiga regn har lett till katastrofala översvämningarna i Tyskland, Österrike, Tjeckien och Slovakien. Det är de mest omfattande översvämningarna på många, många år.  


Men vad har det här med rymden att göra? Jo, med hjälp av satelliter kan man övervaka de drabbade områdena. ESAs satellit SMOS har tagit bilder som visar hur vattnet rör sig.  Den här typen av data kommer bidra till att förbättra noggrannheten av översvämningsprognoser i framtiden. Genom att se hur vattnet förflyttar sig kan man snabbare sätta in hjälp där det behövs. Den hjälper även forskarna att förstå mer om hur vattnets kretslopp mellan hav, atmosfär och mark går till.

 

Bild: De här två kartorna som genereras med hjälp SMOS uppgifter, visar markfuktighet i centrala Europa den 31 maj och den 2 juni 2013. Det blåa indikerar blötare jord och de gula och orangea fälten visar torrare jord. Exempelvis innebär ett värde av 0,50 (det blåa) att det finns 500 liter vatten i en kubikmeter jord. Källa: CESBIO/ESA.


SMOS står för Soil Moisture and Ocean Salinity. Och som namnet antyder mäter den mängden vatten i jordens ytskikt och koncentrationen av salt i havsvattnets översta lager.

 
Bild: Översvämningarna i Centraleuropa har lett till att den internationell så kallade Charter Space and Major Disasters har aktiveras. Det är ett samarbete mellan flera olika länder och satelliter vilket ger ett enhetligt system för datainsamling och leverans till dem som drabbats av katastrofer. Källa: DLR/Astrium Services/Infoterra GmbH/map ZKI


Vi har tidigare skrivit om Disaster Charter, läs om det här.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen