En tidigare tjänst med fria satellitdata över Sverige

Swea var en tjänst som drevs av Rymdstyrelsen fram till 2018. Tjänsten är nu nerlagd. Data från Copernicus finns fortfarande att hämta fritt från andra tjänster.
´
Publicerad
2018-03-28
Dela artikel:

Swea avvecklades den 30 september 2018

Syftet med Swea var att förenkla nedladdningen samt öka användningen av Copernicusdata i Sverige genom att samla och tillgängliggöra data för svenska användare. En analys visade att användning av Swea inte växte i önskad takt samtidigt som kostnaderna för lagring och drift ökade för myndigheten. Mot den bakgrunden beslutade Rymdstyrelsen att inte fortsätta driva tjänsten vidare. Tjänsten stängdes den 30 september 2018. Läs mer om beslutet här.

 

Ta del av Copernicus-data här

Det är fortfarande enkelt att ta del av Copernicus-data. Läs mer här.