Rymdstyrelsen avvecklar satellitdataverktyget Swea

Det europeiska fjärranalysprogrammet Copernicus genererar stora mängder data som är fritt tillgänglig för forskare, företag, myndigheter och privatpersoner. Satellitdataverktyget Swea är baserat på data från Copernicusprogrammet som specifikt täcker svenskt territorium. Syftet med Swea var att förenkla nedladdningen samt öka användningen av Copernicusdata i Sverige genom att samla och tillgängliggöra data för svenska användare.
Publicerad
2018-06-19
Dela artikel:

En analys visar att användning av Swea inte växer i önskad takt samtidigt som kostnaderna för lagring och drift ökar för myndigheten. Mot den bakgrunden har Rymdstyrelsen beslutat att inte fortsätta driva tjänsten vidare. Tjänsten stängs den 30 september 2018. De registrerade användare som berörs kommer att informeras.

EU-kommissionen och Esa kommer inom kort lansera nya plattformar där motsvarande Copernicusdata finns tillgänglig för nedladdning.

Kontaktperson på Rymdstyrelsen:
Björn Lovén, bjorn.loven@snsa.se


Så får du tillgång till Copernicusdata efter den 30 september 2018

Data från Copernicusprogrammet finns tillgängligt via bland annat nedanstående plattformar:

Du hittar tematiska tjänster här: