Tjänster och verktyg

  • Satellitdataverktyget Swea

    28 mars 2018

    Swea var en tjänst som drevs av Rymdstyrelsen fram till 2018. Tjänsten är nu nerlagd. Data från Copernicus finns fortfarande att hämta fritt från andra tjänster.