Samarbeten och projekt

 • Copernicus Relay Network

  28 mars 2018

  Ett EU-initierat nätverk med syfte att öka användningen av Copernicusdata.

 • Nationella Rymddatalabbet

  05 november 2019

  Nationella Rymddatalabbet, är ett samarbetsprojekt mellan Rymdstyrelsen, AI Innovation of Sweden, Rise och Luleå tekniska universitet. Målet med ett nationellt rymddatalabb är att öka användningen ...

 • Group on Earth Observations

  28 mars 2018

  Ett mellanstatligt samarbete som behandlar frågor om hur ett världsvitt, sammanhållet och långsiktigt uthålligt system för jordobservation kan åstadkommas.

 • BalticSatApps

  28 mars 2018

  Rymdstyrelsen deltar i det EU-finansierade projektet BalticSatApps. Projektets syfte är att snabba på och öka marknadsupptaget av satellitdata i Östersjöregionen genom att använda behov och...