Tillfällig förändring av tillgängliga data i satellitdataverktyget Swea

Rymdstyrelsen har på grund av stora lagringskostnader beslutat att tillfälligt minska lagringsvolymen i systemet tills en förändrad lagringslösning kan realiseras. Detta innebär att Swea under en övergångsperiod enbart kommer att tillhandahålla optisk data i form av Sentinel 2 samt Landsat 8.
Publicerad
2018-05-17
Uppdaterad
2019-01-22
Dela artikel:

Uppdaterad 22 januari 2019:
Rymdstyrelsen avvecklar satellitdataverktyget Swea.

Data från Sentinel 1 samt Sentinel 3 kommer under samma period ej att tillhandahållas via Swea utan användare hänvisas då istället till:

Copernicus Open Access Hub för Sentinel 1-3
Copernicus Online Data Access (CODA) för Sentinel 3

Det finns i dagsläget inget exakt datum för när all data åter kommer att vara tillgänglig via satellitdataverktyget Swea. Målet är att ha en fungerande lösningunder augusti-september 2018.

Frågor gällande denna förändring hänvisas till:
Björn Lovén, Head of Technology and Earth Observation Data Management på Rymdstyrelsen
bjorn.loven@snsb.se