Datakällor

 • Galileo

  16 maj 2018

  I Europa utvecklar Esa och EU gemensamt satellitnavigeringssystemet Galileo. Systemet är fristående, men ska kunna användas av samma mottagare som idag använder GPS-signaler.

 • Satellitdata från Plejaderna

  28 mars 2018

  Rymdstyrelsen har tillgång till satellitbilder från det fransk-svenska samarbetsprojektet Plejaderna. Dessa data får användas utan kostnad av institutionella användare såsom myndigheter och forskar...

 • Copernicus

  28 mars 2018

  Storskaliga miljöproblem kräver nya övervakningsmetoder.