Publikationer

  • Redovisningar av regeringsuppdrag

    17 maj 2018

    Rymdstyrelsens yttrande över rymdutredningen (2015, PDF) Långsiktig försörjning och arkivering av svenska fjärranalysdata (2005, PDF) Förstudie: Tillgång på svenska fjärranalysdata (2002, PDF)...

  • Svenska satellitregistret

    17 maj 2018

    I enlighet med internationella regler (rymdfördraget från 1967 och registreringskonventionen från 1976) är Sverige skyldigt att föra ett register över svenska rymdföremål. I enlighet med förordning...