Publikationer

 • Navigera i vardagen

  01 januari 2015

  Satellitnavigering har förändrat vår vardag i grunden och är en viktig del av samhällets infrastruktur. Positionering med hög noggrannhet sparar till exempel miljonbelopp vid vägbyggen och ger mer...

 • Alltid uppkopplad

  01 januari 2016

  Ända sedan 1960-talet har satelliter varit en viktig länk för kommunikation mellan länder och människor. Idag används satellitkommunikation för tv, telefoni och internet.

 • Med blicken mot jorden

  01 januari 2013

  Satellitdata är en etablerad del av vårt samhälle och en del av vår moderna infrastruktur. Alltfler svenska myndigheter, företag och organisationer använder sig av fjärranalys i sin verksamhet.

 • Årlig rapportering av svenska rymdföretag

  17 maj 2018

  Rymdstyrelsen är av Regeringen ålagd att skapa en rapport om svenska rymdföretag. Rapporten tas fram efter att en enkät skickats ut till svenska företag verksamma inom rymdsektorn. Rapporten är tän...

 • Utvärderingar av Rymdstyrelsens verksamhet

  17 maj 2018

  Effektutvärdering av Rymdstyrelsens åtaganden i stora instrumentprojekt i plasmafysik (2015, PDF) Effektutvärdering av Rymdstyrelsens nationella fjärranalysprogram (2013, PDF) Effektutvärdering av...