Redovisning av svensk rymdverksamhet 2023

Rymdstyrelsen är av Regeringen ålagd att skapa en rapport om svenska rymdföretag. Rapporten tas fram efter att en enkät skickats ut till svenska företag verksamma inom rymdsektorn. Rapporten är tänkt att ge ett antal indikatorer på svensk rymdindustris konkurrenskraft och situation. Nu finns rapporten för 2023 publicerad.
´
Publicerad
2023-04-05
Dela artikel:

Den aktuella rapporten återfinns här

Sammanfattning:

Omsättningen som specifikt kommer från verksamheten kopplad till rymd hos de svenska aktörerna har ökat något (14 procent) under år 2021. Den samlade omsättningen för de svenska företag som bedriver rymdverksamhet har däremot minskat kraftigt med 60 procent under samma år, jämfört med föregående år. Här syftas alltså på den totala redovisade omsättningen hos företag som är verksamma inom rymdområdet, men som ofta även är verksamma inom andra områden. Under femårsperioden från år 2017 till år 2021 har omsättningen specifikt från verksamhetsområdet rymd minskat 13 procent.

Rymdstyrelsen noterar en kraftig minskning i personalstyrka för år 2021, efter att antalet sysselsatta personer legat på relativt stabila nivåer med endast små variationer under periodens fyra första år. Minskningen gäller både totalt sett hos företag som helt eller delvis ägnar sig åt rymdverksamhet, samt specifikt inom verksamhetsområdet rymd. På ett år har antalet personer specifikt sysselsatta inom svensk rymdverksamhet minskat med 27 procent.

Svensk rymdverksamhet är fortsatt mansdominerad, vilket inte är en unik situation för Sverige utan snarare normen även internationellt. Rapporten beskriver att utbildningsnivån är mycket hög inom sektorn, samt att andelen kvinnor generellt minskar med ökande akademisk utbildningsnivå. Svenska rymdföretag har en fortsatt hög teknisk kompetens och närvaro i de stora rymdsegmenten. I årets redovisning går företagens försäljning främst till institutionella kunder.