Fyra beviljade projekt 2011

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Mikrokanalsystem med kontinuerligt flöde för kylning av högeffektskomponenter på satelliter

Dnr
176/11
Företag
APR Technologies
Totalt beviljat bidrag
1 900 000 kr
Projektnamn

Q- och V-bands MMIC:ar för framtida kommunikationssatelliter

Dnr
178/11
Företag
Gotmic AB
Totalt beviljat bidrag
1 335 000 kr
Projektnamn

Miniatyriserad jonkälla

Dnr
175/11
Företag
Integrated Antennas AB
Totalt beviljat bidrag
968 000 kr