RyT 2011, rymdtekniska tillämpningar hero
Nasa
Innovation

RyT 2011, rymdtekniska tillämpningar

Fyra beviljade projekt 2011

Rymdstyrelsens program för rymdtekniska tillämpningar, RyT, tillkom 2004 och har till syfte att främja utvecklingen av rymdteknikbaserade tjänster och produkter att verka i allmänhetens tjänst. RyT är ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag.

Projektnamn

Mikrokanalsystem med kontinuerligt flöde för kylning av högeffektskomponenter på satelliter

Dnr
176/11
Företag
APR Technologies
Totalt beviljat bidrag
1 900 000 kr
Projektnamn

Q- och V-bands MMIC:ar för framtida kommunikationssatelliter

Dnr
178/11
Företag
Gotmic AB
Totalt beviljat bidrag
1 335 000 kr
Projektnamn

Miniatyriserad jonkälla

Dnr
175/11
Företag
Integrated Antennas AB
Totalt beviljat bidrag
968 000 kr