Ett beviljat projekt 2015

Programmet syftar till att föra samman mindre svenska företag med svensk akademi i forskningsnära teknikutvecklingsprojekt. NRFP-SMF är således ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag samt svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut (U/H/I).

Projektnamn

Real-Time Heterogeneous Systems (RTHAS)

Diarienummer
218/15
Företag
Bruhnspace AB
Total
1 500 000 kr