Två beviljade projekt 2013

Programmet syftar till att föra samman mindre svenska företag med svensk akademi i forskningsnära teknikutvecklingsprojekt. NRFP-SMF är således ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag samt svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut (U/H/I).

Projektnamn

Semi-feltolerant heterogen datorarkitektur baserad på utvalda industrikomponenter, SIFU-NG

Dnr
186/13
Företag
BruhnSpace AB
Totalt beviljat bidrag
1 582 500 kr
Projektnamn

Termomekanisk formning av plåt där svets ingår - virtuell formnningsmetod för raketmunstycken

Dnr
197/13
Företag
SpeedTool AB
Totalt beviljat bidrag
900 000 kr