Ett beviljat projekt 2012

Programmet syftar till att föra samman mindre svenska företag med svensk akademi i forskningsnära teknikutvecklingsprojekt. NRFP-SMF är således ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag samt svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut (U/H/I).

Projektnamn

Trådlösa sensorer för tillämpningar inom miljöer med hög temperatur och hög radioaktivitet

Dnr
197/12
Företag
ÅAC Microtec
Totalt beviljat bidrag
1 200 000 kr