Hero Image
Esa/Nasa
Innovation

NRFP-SMF 2012, Nationellt rymdtekniskt forskningsprogram

Ett beviljat projekt 2012

Programmet syftar till att föra samman mindre svenska företag med svensk akademi i forskningsnära teknikutvecklingsprojekt. NRFP-SMF är således ett nationellt program som vänder sig till svenska mindre företag samt svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut (U/H/I).

Projektnamn

Integrated THz mottagare för 600 GHz och 1,2 THz

Dnr
185/11
Företag
Omnisys Instruments AB
Totalt beviljat bidrag
1 500 000 kr
Projektnamn

Nästa generations MEMS-motorer för satelliter

Dnr
179/11
Företag
NanoSpace AB
Totalt beviljat bidrag
1 000 000 kr
Projektnamn

Trådlösa sensorer för tillämpningar inom miljöer med hög temperatur och hög radioaktivitet

Dnr
197/12
Företag
ÅAC Microtec
Totalt beviljat bidrag
1 200 000 kr