Fjärranylsprogrammets snabbspår 2014 hero
ESA, CC BY-SA 3.0 IGO
Innovation

Fjärranylsprogrammets snabbspår 2014

Ett beviljat projekt 2014

Projektnamn

Utveckling av algoritmer för uppskattning av växtplankton biomassa och andel cyanobakterier i sjöar

Dnr
45/14
Företag
Brockmann Geomatics AB
Totalt beviljat belopp
180 000 kr