Ett beviljat projekt 2014

Projektnamn

Utveckling av algoritmer för uppskattning av växtplankton biomassa och andel cyanobakterier i sjöar

Dnr
45/14
Företag
Brockmann Geomatics AB
Totalt beviljat belopp
180 000 kr