Användardelen 2015 hero
ESA
Innovation

Användardelen 2015

Fem beviljade projekt 2015

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.

Projektnamn

Deriving improved nation-wide raster databases using satellite images and airborne laser data

Diarienummer
228/14
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Total
600 000 kr
Projektnamn

Implementering av modellassisterade beräkningstekniker i Riksskogstaxeringen och NILS

Diarienummer
218/14
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Total
1 300 000 kr
Projektnamn

Satellite analysis for biotope mapping and planning

Diarienummer
222/14
Företag
Metria AB
Total
550 000 kr
Projektnamn

Satellitdata för typning och vattenkvalitets övervakning av sjöar i södra Sverige

Diarienummer
228/14
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
Total
500 000 kr
Projektnamn

Sentinel-1 radar för kartläggning av översvämningar och stormskador

Diarienummer
223/14
Företag
Metria AB
Total
875 000 kr