Fem beviljade projekt 2015

Användardelen inom Rymdstyrelsens nationella Fjärranalysprogram tillkom år 2000 och hade för syfte att stödja användare och utvecklare inom fjärranalys.

Projektnamn

Deriving improved nation-wide raster databases using satellite images and airborne laser data

Diarienummer
228/14
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Total
600 000 kr
Projektnamn

Implementering av modellassisterade beräkningstekniker i Riksskogstaxeringen och NILS

Diarienummer
218/14
Lärosäte
Sveriges lantbruksuniversitet
Total
1 300 000 kr
Projektnamn

Satellite analysis for biotope mapping and planning

Diarienummer
222/14
Företag
Metria AB
Total
550 000 kr
Projektnamn

Satellitdata för typning och vattenkvalitets övervakning av sjöar i södra Sverige

Diarienummer
228/14
Företag
Brockmann Geomatics Sweden AB
Total
500 000 kr
Projektnamn

Sentinel-1 radar för kartläggning av översvämningar och stormskador

Diarienummer
223/14
Företag
Metria AB
Total
875 000 kr