Svart hål
ESO/M. Kornmesser
Forskning

Utlysning 2021-C

Call 2021-C: Bidrag för forskare som söker stöd för karriärtjänst

Projektnamn

Solar System planetary environments – in view of upcoming spacecraft explorations

Dnr
2021-00153
Projektledare
Lorenz Roth
Institution
Kungliga Tekniska högskolan
Projektnamn

Frida: Deciphering stellar activity signatures hampering exoplanet characterisation using space‐based photometry

Dnr
2021‐00147
Projektledare
Helen Giles
Institution
Chalmers
Projektnamn

From tree cover to tree species - Leveraging deep learning to map Swedish forests using Sentinel-1 and -2 observations

Dnr
2021-00145
Projektledare
Abdulhakim Abdi
Institution
Lunds universitet
Projektnamn

Decreasing uncertainties in the regional contributions to the global carbon cycle with stateof- the-art Earth observation products

Dnr
2021-00144
Intitution
Lunds universitet