Cluster EFW and Active Archive hero
NASA, ESA, J. Dalcanton, B.F. Williams, and L.C. Johnson (University of Washington), the PHAT team, and R. Gendler

Cluster EFW and Active Archive

Mätningar av elektriska fält med fyra satelliter

Cluster-projektet är fyra satelliter som går i bana runt jorden för att undersöka plasma, de elektriskt laddade partiklar som finns ovanför den neutrala atmosfären. Fyra satelliter som flyger i formation har givit den första möjligheten någonsin att skilja mellan variationer i tid och rum vad gäller laddade partiklar och elektriska och magnetiska fält. Vi har ansvar för ett instrument på varje satellit som mäter elektriska fält.

Satelliterna sändes upp 2000. Projektet har förlängts till slutet av 2018 och kommer troligen att förlängas minst till slutet av 2020. Denna ansökan gäller anslag för att fortsätta att använda våra instrument och för att fortsätta att leverera kalibrerade mätningar till ett öppet arkiv. Mer än 550 vetenskapliga artiklar har hittills varit beroende av våra mätningar.

Dnr
56/18
Projektledare
Mats André
Institution
Institutet för rymdfysik
2019
619 kkr
2020
605 kkr
Totalt beviljat bidrag
1 224 kkr