Utlysning 2018-X hero
NASA, ESA, J. Dalcanton, B.F. Williams, and L.C. Johnson (University of Washington), the PHAT team, and R. Gendler
Forskning

Utlysning 2018-X

Call 2018‐X: Fortsatt drift av svenska instrumentbidrag på internationella rymdprojekt

Projektnamn

Cluster EFW and Active Archive

Dnr
56/18
Projektledare
Mats André
Institution
Institutet för rymdfysik
Totalt beviljat bidrag
1 224 kkr
Projektnamn

Cluster Scandinavian Data Centre

Dnr
68/18
Projektledare
Per-Arne Lindqvist
Lärosäte
Kungliga Tekniska högskolan
Totalt beviljat bidrag
2 038 kkr
Projektnamn

Mars Express / Aspera‐3

Dnr
76/18
Projektledare
Mats Holmström
Institution
Institutet för rymdfysik
Totalt beviljat bidrag
2 199 kkr