Cluster Scandinavian Data Centre hero
NASA, ESA, J. Dalcanton, B.F. Williams, and L.C. Johnson (University of Washington), the PHAT team, and R. Gendler

Cluster Scandinavian Data Centre

Fortsatt drift av Cluster och den Skandinaviska datacentralen

Cluster är en ESA-mission för att studera jordens magnetosfär med 4 satelliter i bana som mäter elektriska och magnetiska fält och laddade partiklar. Cluster har varit i drift sedan 2000 och missionen har förlängts ett antal gånger, nu senast till slutet av 2020. Den Skandinaviska datacentralen (SDC), en del av Cluster Science Data System (CSDS), drivs av rymd- och plasmagruppen vid KTH. Huvudansvaret för SDC är att beräkna de elektriska fälten och att tillhandahålla dessa resultat tillsammans med andra mätningar till forskare i Skandinavien. Gruppen vid KTH medverkar även aktivt i driften av elfältsinstrumenten ombord på satelliterna och deltar i ett antal olika möten i egenskap av medexperimentator i missionen.

Dnr
68/18
Projektledare
Per-Arne Lindqvist
Lärosäte
Kungliga Tekniska högskolan
2019
1 008 kkr
2020
1 030 kkr
Totalt beviljat bidrag
2 038 kkr