Call 2017-R/FAK

Snömätningar från satellitradar observations samt kopllade snö- och radarmodeller

Projektet kommer dels att undersöka och validera satellit-baserat metoder som beräknar snöns utbredning och egenskaper samt att utveckla alternativa algoritmer från complex radar satellitdata samt kopplat snö- och radarmodeller. Satellit radardata är väl anpassat till Arktisk områden. Den kan upptäcka mark- och snöförändringar genom molnen och även under polarnatten. Vi kommer att analysera satellitsignaturer och hur de påverkas av olika markegenskaper som vegetation, jordtemperatur samt snödjupet i samband med utplaceringen av automatiska sensornätverk. Snömodller ändvänds för att kunna bättre undersöka snöteckens utformning under snösäsongen.

Operationella och nya satellitmetoder kommer att testas samt att undersökningar om hur snö prognoser kan förbättras genom radarsatellit datanalys. Projektet ska utföras i norra Sverige och Norge och ska valideras genom fältundersökningar och automatiska mätningar från väderstationer och sensornätverk.

Diarienummer
178/17
Projektledare
Ian Brown
Lärosäte
Stockholms universitet
2018
947 kkr
2019
929 kkr
2020
980 kkr
2021
Totalt
3 801 kkr