Sveriges rymdmyndighet

Rymdstyrelsen (Swedish National Space Agency) är en förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är Sveriges kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

Rymdstyrelsen

Lodjur sittandes på stam

UPPTÄCK RYMDEN

Skydda och stärka hotade arter med hjälp av rymden >

14 maj 2024

Satellitdata är inte bara till nytta för oss människor för att bekämpa naturkatastrofer eller klimatförändringar. De kan även bistå i att skydda hotade arter från utrotning och till och med få dem att åter frodas.

Annat aktuellt från myndigheten >

Marcus Wandt

Nyheter från myndigheten >