Sveriges rymdmyndighet

Rymdstyrelsen (Swedish National Space Agency) är en förvaltningsmyndighet under Utbildningsdepartementet med ansvar för statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. Rymdstyrelsen är Sveriges kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsens rymddag

FORSKNING

Rymdstyrelsens Rymddag >

23 april 2024

På onsdagen den 17 april samlades stora delar av Sveriges rymdsektor i Rymdstyrelsens lokaler i Solna. Under en heldag diskuterades varför just rymdområdet är viktigt och vilka satsningar som behöver göras för att Sverige ska fortsätta vara en stark och konkurrenskraftig rymdnation.

Annat aktuellt från myndigheten >

Marcus Wandt

Nyheter från myndigheten >