Astronaut med barn
ESA
Utbildning

RUBUS

Icke vinstdrivande aktörer som arbetar med barn och unga kan ansöka om stöd till projekt med tydlig rymdinriktning inom STEM-ämnena inkl geografi vilket då kallas STEGM-ämnena.
Publicerad
2022-05-19
Dela artikel:

RUBUS står för ”Rymdstyrelsens stöd till Utvecklingsprojekt riktade till Barn och Unga med fokus på STEM-ämnen (inkl geografi) och rymd".

Syftet ska vara att bland barn och unga öka intresset och kunskapen för STEGM-ämnena genom att fokusera på rymden. Aktören kan vända sig till elever inom de skolformer som ingår i det svenska skolväsendet*, eller till barn och unga under deras fritid.

*Till skolformer i det svenska skolväsendet räknas förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (till och med 20 år), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (till och med 20 år), svenskundervisning för invandrare (till och med 20 år).

De aktörer som ansöker om stöd måste vara icke vinstdrivande aktörer. Det är endast möjligt att söka bidrag för 12 månader i taget och i enlighet med EU:s statsstödsregler.

Ansökan

Läs mer i bilagan om kraven samt hur ansökan görs.

Ansökningsperioden är löpande och ansökningen e-postas till application@snsa.se

Rapportering