Astronaut med barn
ESA
Utbildning

RUBUS

Icke vinstdrivande aktörer som arbetar med barn och unga kan ansöka om stöd till projekt med tydlig rymdinriktning inom STEM-ämnena inkl geografi vilket då kallas STEGM-ämnena.
Publicerad
2022-05-19
Dela artikel:

RUBUS står för ”Rymdstyrelsens stöd till Utvecklingsprojekt riktade till Barn och Unga med fokus på STEM-ämnen (inkl geografi) och rymd".

Syftet ska vara att bland barn och unga öka intresset och kunskapen för STEGM-ämnena genom att fokusera på rymden. Aktören kan vända sig till elever inom förskola, grundskola eller gymnasieskola, eller till barn och unga under deras fritid.

De aktörer som ansöker om stöd måste vara icke vinstdrivande aktörer. Det är endast möjligt att söka bidrag för 12 månader i taget och i enlighet med EU:s statsstödsregler. Rymdstyrelsen kan finansiera ett projekt med högst 500 000 kr.

Läs mer i bilagan om kraven samt hur ansökan görs.

Ansökningsperioden är löpande och ansökningen e-postas till application@snsa.se

Riktlinjer och dokument

Riktlinjer RUBUS

Slutrapport RUBUS

Blankett för ekonomisk redovisning RUBUS (PDF)

Blankett för ekonomisk redovisning RUBUS (Excel)