Experimentera mera!

Genom det här experimentet där man tillverkar en komet får eleverna hjälp att förstå kometers karakteristiska beståndsdelar.