Det populära skolmaterialet Rymdkoden nu även på engelska

Elev- och lärarmaterialet ”Leia och björndjuren knäcker rymdkoden” har sedan det släpptes 2019 beställts i närmare 80 000 tryckta exemplar och använts av skolor över hela Sverige. Nu släpps det spännande rymdäventyret med kluriga matte- och programmeringsuppgifter även på engelska – Leia and the Tardigrades Crack the Space Code.
Leia och björndjuren
Rymdstyrelsen
Publicerad
2021-03-18
Dela artikel:

Rymdstyrelsen tog tillsammans med de ideella föreningarna Kodcentrum och Mattecentrum fram ”Leia och björndjuren knäcker rymdkoden” för två år sedan och efterfrågan har varit över förväntan. Det seriebaserade elevmaterialet som vänder sig till elever i åk 4-6 har kostnadsfritt beställts av skolor i närmare 80 000 exemplar och laddades ner över 50 000 gånger från lektion.se bara under 2020. För att kunna sprida det inspirerande materialet ytterligare har det nu översatts till engelska.

– Det är oerhört glädjande att kunna erbjuda Rymdkoden till en ännu större målgrupp genom vår internationella verksamhet, och genom ytterligare gratis utbildningsmaterial bidra till det Globala målet 4 i UNDPs Agenda 2030, säger Karolina Lisslö Gylfe på Mattecentrum.

Målet med materialet är att på ett roligt och kreativt sätt öka ungas kunskap och intresse för naturvetenskap, matematik och programmering. Med fokus på rymdteknik och rymdforskning får eleverna följa björndjur på ett äventyr till Mars som är minst sagt aktuellt idag. Satelliten Mats som planeras skickas upp till hösten är med i äventyret, vilket gör det högaktuellt att jobba med i skolan.

– Med Rymdkoden får elever lösa utmaningar och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av programmering och lärare har möjlighet att jobba med digital kompetens i flera ämnen samtidigt, inte minst i engelskan, vilket speglar vår digitala värld idag där digitalisering är en del av det mesta, menar Disa Jernudd, Kodcentrum.

Materialet innehåller en lärarhandledning som gör det enkelt för lärare att använda materialet i klassrummet. Det är kopplat till läroplanen och ger läraren möjlighet att arbeta ämnesintegrerat. Vi hoppas att materialet ska bidra till att fler unga blir intresserade av de naturvetenskapliga ämnena: rymden, teknik, programmering och matematik.

– Nu när den spännande berättelsen om Leia och björndjuren även finns på engelska hoppas vi att ännu fler elever får upptäcka hur spännande rymden är och att deras intresse för de olika naturvetenskapliga ämnena ska väckas. Vi tror att lustfyllt lärande från tidiga åldrar kan få fler unga att vilja utbilda sig till matematiker, programmerare, naturvetare och civilingenjörer, säger Anna Rathsman, generaldirektör vid Rymdstyrelsen.

Det engelska elevmaterialet och lärarhandledningen finns tillgängligt på engelska på organisationernas respektive hemsidor, samt på lektion.se och gratisiskolan.se.

Rymdstyrelsen.se

Kodboken.se/thespacecode

Matteboken.se/rymdkoden

 

Kontaktpersoner

Mattecentrum:

Karolina Lisslö Gylfe, Generalsekreterare

010 - 102 22 30

karolina@mattecentrum.se

Kodcentrum:

Disa Jernudd, Generalsekreterare

0763-05 65 01

disa@kodcentrum.se 

Rymdstyrelsen:

Perina Stjernlöf, Ansvarig skola och utbildning

08 – 409 077 97

perina.stjernlof@snsa.se