Det här är berättelsen om hur forskningssatelliten Mats blev till. Mats är resultatet av viljan att finna svar på stora frågor om det som påverkar oss människor här på jorden.
Mats, tecknad
Rymdstyrelsen
´
Publicerad
2022-10-11
Dela artikel:

Om kommunikationsprojektet: Att berätta om Mats

Berättelsen om Mats har skrivits och tecknats av The Research Comic Group, som består av forskarna Maria Grafström och Anna Jonsson samt serieskaparen Axel Brechensbauer.

Utifrån vår utvecklade metod om att låta seriekonst och vetenskap mötas har ambitionen varit att synliggöra och förklara processerna bakom, och komplexiteten i, satellitprojektet Mats. Det är en process som kännetecknas av att flera aktörer samverkar, samtidigt som de har olika uppdrag och roller, och kan komma och gå i processen över tid. Vi har beskrivit arbetet bakom Mats och illustrerat att det i verkligheten inte är en linjär process med sekventiella faser utan att intressen, förutsättningar och krav förändras och formuleras över tid och att de inblandade aktörerna behöver hantera och kanske anpassa sig efter hur processen utvecklas.

Till grund för denna berättelse ligger dels Rymdstyrelsens dokumentation om Mats, dels intervjuer med några av de involverade aktörerna. Intervjuer har gjorts med Ronnie Lindberg vid Rymdstyrelsen, Linda Megner vid MISU, Jordan Rouse vid Omnisys samt Nils Pokrupa och Fredrik Sjöberg vid OHB Sweden. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Johan Marcopoulos och Jonas Appelberg vid Rymdstyrelsen.

Ladda ner hela berättelsen om Mats här