Vad är solsystemet egentligen?
Solsystemet
NASA
´
Publicerad
2023-09-05
Dela artikel:

Vårt solsystem skyddas av solens magnetosfär, astrosfär och yttersta atmosfäriska lager, också kallat för heliosfären.

Men det finns också många andra stjärnsystem i vår galax, med andra planeter som skyddas av andra stjärnor. Hur långt är det egentligen till nästa stjärnsystem?

Den närmaste stjärnan från oss är Proxima Centauri som tillhör stjärnbilden Kentauren, runt 4,37 ljusår från vår sol. Detta stjärnsystem är ganska annorlunda från vårt eget, det har nämligen tre stjärnor. Proxima Centauri är den minsta av dem, och kretsar runt dubbelstjärnorna Alfa Centauri A och B.

Idag vet vi att åtminstone en planet ligger i omloppsbana runt Proxima Centauri. Den har det ”unika” namnet Proxima Centauri b, och ligger i den beboeliga zonen. Förutsättningarna för vatten på planeten är goda, och planeten är endast något större än jorden. Dock antas chansen att det finns liv på ytan vara väldigt liten på grund av starka solvindar från Proxima Centauri.

Upptäckten av en potentiell ytterligare planet som kretsar kring Proxima Centauri tillkännagavs 2019. Det krävs ytterligare observationer för att bekräfta upptäckten, men hittills har planeten uppskattats vara minst sex gånger större än jorden.

Läs mer om solsystemet