Från räddningsarbete till tv-sändningar

I början användes kommunikationssatelliter främst som länkar i transatlantiska sändningar. Satelliter står nu för en allt större del av distributionen av rörliga bilder för nationella och regionala tjänster, både på etablerade och nya områden, såväl för allmännyttiga tjänster som företagstjänster.
´
Publicerad
2018-03-14
Faktagranskad av:
Christian Hånberg
Dela artikel:

Från att för 25 år sedan i stort sett enbart ha förmedlat analog telefoni, radio och tv så förmedlar satelliter idag en uppsjö av olika kommunikationsformer. Ofta fungerar satelliter och markbundna lösningar som komplement till varandra, och löser tillsammans problem de inte var för sig kunnat lösa.

Vi ser inte satellittekniken, men de flesta använder sig av den mer eller mindre regelbundet utan att reflektera över det. Ett sådant exempel är när man tar ut pengar på en bankautomat i andra länder. Satellitlänkar gör det möjligt för bankautomaten att kontrollera att den som vill ta ut pengar verkligen har pengar på sitt konto.

Kommunikation med otillgängliga platser

Det finns många platser dit det inte finns ledningar för telefon, tv eller bredband dragna. För dessa områden kan satelliter ge en möjlighet till kontakt med omvärlden. Det gäller också platser dit det inte går att dra ledningar - till exempel till tåg, båtar och flygplan.

Kommunikation under katastrofer

Under naturkatastrofer och krig är ofta de normala kommunikationskanalerna utslagna. Då kan satelliter vara den enda möjligheten att kommunicera med utsatta områden. Detta kan gälla såväl telefon- som tv- och internetförbindelser.

Virtuella möten och resor

Tekniken för virtuella möten och resor blir ständigt bättre. Redan idag genomförs möten virtuellt via dator och en bredbandsuppkoppling, där förbindelsen inte sällan går via satellit. Vidareutveckling av denna teknik innebär stora möjligheter att spara både energi – och därmed utsläpp av växthusgaser – och tid. Denna teknik har störst möjlighet att innebära besparingar där avstånden mellan deltagarna är långa, och en satellitförbindelse därför är viktig eller till och med nödvändig. Det är också möjligt att tekniken på sikt kommer att göra andra typer av virtuella resor möjliga ett alternativ till fysiska resor.

Skola på distans

För länder med en dåligt utbyggd infrastruktur och ojämn tillgång på utbildad utbildningspersonal kan satellitbaserade utbildningstjänster vara en stor tillgång. De kan både maximera utnyttjandet av de resurser som finns i form av lärare och utbildningsmaterial och i största möjliga mån ge eleverna en bra IT-kompetens.