Satelliterna ser var skogen försvinner och hur den mår

Satellitbilder hjälper Skogsstyrelsen att hålla koll på skogen - från rymden. På så sätt spara samhället oerhört stora resurser.
´
Publicerad
2018-05-21
Dela artikel:

Se när Anders Persson, GIS-specialist på Skoggstyrelsen, berättar om hur myndigheten använder satellitdata för att hålla koll på avverkad skog.