Ny kandidat till jordens tvilling hero

Ny kandidat till jordens tvilling

NASA har med hjälp av teleskopet TESS upptäckt en ny exoplanet som fått namnet TOI 700 e. Planeten är nästan lika stor som jorden och befinner sig i den så kallade beboeliga zonen.
Illustration av TOI 700 e
NASA JPL-Caltech Robert Hurt
Publicerad
2023-01-13
Dela artikel:

NASA:s rymdteleskop TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) har stor betydelse i sökandet efter planeter utanför vårt solsystem. Med hjälp av data från teleskopet har forskare nu identifierat en ny planet, TOI 700 e, som på pappret verkar väldigt snarlik jorden.

Den nyupptäckta planeten är stenig och 95 procent av jordens storlek. Den kretsar runt dvärgstjärnan TOI 700, som befinner sig 100 ljusår bort i den södra stjärnbilden Svärdfisken.

TESS sändes upp i rymden april 2018. Rymdteleskopet är det första som letar efter exoplaneter över i stort sett hela himlen. Målet är att observera runt 200 000 stjärnor inom 300 ljusår från solen under sin beräknade livstid.

TESS letar planeter med hjälp av den så kallade transitmetoden. Genom att spåra förändringar i ljusstyrkan hos utvalda stjärnor kan teleskopet berätta om det cirkulerar planeter runt den. När en planet passerar stjärnan och lägger sig mellan den och teleskopet försvagas ljuset en aning och det är då upptäckten av planeten kan göras.

Transitmetoden är det hittills mest framgångsrika sättet att hitta små exoplaneter. En katalog med tusentals exoplanetkandidater har skapats och kommer att undersökas vidare framöver.

TESS har tidigare bidragit till upptäckten av tre andra planeter i samma system, TOI b, c och d, som liksom TOI e alltså kretsar runt den röda dvärgstjärnan TOI 700.     

Längst in i systemet finns planeten TOI 700 b, som är cirka 90 procent av jordens storlek och kretsar runt stjärnan var tionde dag. TOI c är över 2,5 gånger så stor som jorden och fullbordar en bana var 16:e dag.   

TOI d går på en 37 dagar lång bana runt sin stjärna. Det är den första planet man upptäckt som är lika stor som jorden och befinner sig i en beboelig zon, vilket innebär att den befinner sig på sådant avstånd från sin stjärna att flytande vatten kan finnas på planetens yta.

Den nyupptäckta TOI 700 e kretsar runt stjärnan på 28 dagar, vilket placerar planeten mellan planeterna c och d.  Liksom TOI d befinner sig planeten i den beboeliga zonen men bara för det betyder det inte att det finns liv på planeten, bara att förutsättningarna för flytande vatten finns. Det i sin tur har varit en av förutsättningarna för att livet på jorden skulle uppstå. 

Bunden rotation

Planeterna i TOI 700 systemet har troligen en så kallad bunden rotation, vilket innebär att samma sida av planeten alltid är vänd mot stjärnan. Det tar lika lång tid för planeten att snurra runt sin egen axel som det tar att göra ett varv runt stjärnan, precis som vår måne när den roterar runt jorden. Månen roterar runt sin egen axel ungefär en gång per varv runt jorden, vilket gör att samma sida alltid är vänd mot jorden.

Upptäckten av den nya planeten är värdefull, eftersom forskare får nya insikter om expoplaneter och samtidigt lär sig mer om vårt eget solsystem genom att hitta andra världar i samma storlek. Dessutom är TOI 700-systemet ett av ett fåtal system som hittills hittats där flera små planeter kretsar runt sin stjärna inom en beboelig zon.

Forskarna kommer att fortsätta att undersöka planeterna runt TOI 700.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen