Bloggen - Jordobservation

Så används rymdteknik för att förebygga bränder

Antalet skogsbränder världen över har ökat dramatiskt och brandsäsongen är inte över än. Satelliter kan bistå i den direkta bevakningen av bränderna men så också över tid. ESA har uppdaterat sin ”World Fire Atlas”, som ger en detaljerad analys av skogsbränder över hela världen. Rymdteknik kan därmed bidra till arbetet med att förebygga och bekämpa bränder globalt.
Skogsbrand på Maui
NASA Earth Observatory/Lauren Dauphin
Ämnen:
´
Publicerad
2023-08-21
Dela artikel:

Under sommaren har skogsbränder härjat i många länder. Siffrorna från juli i det europeiska informationssystemet för skogsbränder (EFFIS) visar att mer än 234 516 hektar i hela EU hade brunnit bara i år, en yta som motsvarar ungefär två gånger staden New York. Grekland, Italien, Spanien och Portugal har drabbats värst.

Fortsatt stora områden som brinner

Bränderna i Europa har mattats av men det rasar fortfarande tusentals i Kanada, som är det land på jorden som drabbats hårdast av årets eldsäsong. Det har brunnit i skog och mark sedan april och enorma arealer skog har lämnats i aska. Som tur är har de flesta lyckats evakueras från de brandhärjade områdena, men trots det har minst fyra brandmän dött under sina insatser.

Värre har det gått för delstaten Hawaii i USA som i början av augusti drabbades hårt av en stor och snabb brand som totalförstörde staden Lahaina på ön Maui. Hittills har man konstaterat 114 dödsfall och tusentals personer har förlorat sina hem. Ovan är en bild tagen av den amerikanska satelliten Landsat 8 den åttonde augusti över staden. Dessa och andra typer av bilder bistår i den mer akuta fasen av brandbekämpning.

Övervakning över tid

Stigande globala temperaturer och alltmer extrema väderförhållanden får forskare att varna för fler och mer utbredda bränder framöver. Bränderna innebär att stora områden skogsmark och vegetation förstörs. Dessutom orsakar bränderna dödsfall och stora miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. Kraftiga åtgärder behövs för att bekämpa det ökande antalet bränder. En konsekvens av detta är att ESA återigen öppnat sin World Fire Atlas, som ger en detaljerad analys av skogsbränder över hela världen.  

World Fire Atlas
ESA

Arbetet med atlasen är ett gemensamt åtagande från ESA, Europas jordobservationsprogram Copernicus och EU, som visar vilka möjligheter rymdteknik ger för att ta itu med stora miljöutmaningar. Atlasen ger möjlighet för myndigheter, forskare och organisationer att öka förståelsen för förekomsten av bränder och utforma mer effektiva strategier för att förebygga och hantera bränder på global nivå.  

Atlasen lanserades ursprungligen 2019 för att stötta europeiska civilskyddsmyndigheter och brandmän. Med hjälp av en interaktiv instrumentpanel kan bränders utveckling över tid analyseras. Det går också att jämföra frekvensen av bränder mellan olika länder. Data från atlasen visar på ett stort antal bränder i Portugal, Italien, Frankrike och Spanien den senaste sjuårsperioden. Allra mest bränder hade Portugal, i augusti 2016 och oktober 2017.

Instrumentpanelen använder sig av nattdata från Sea and Land Surface Temperature Radiometer (SLSTR), ombord på satelliten Copernicus Sentinel-3A. Detta är en sensor som mäter temperaturen på jordens landytor, vilket gör det möjligt att upptäcka bränder. En ökad temperatur ger mer infraröd strålning vilket kan läsas av som en brand.