Den mystiska fullmånen hero

Den mystiska fullmånen

I dagarna lyser fullmånen starkt. En vacker syn under kvällspromenaden, men månens krafter kanske påverkar oss mer än vad vi tror. Flera studier visar att djurlivet på jorden styrs av månljus och tidvatten. Nu har en amerikansk forskargrupp även kunnat hitta ett samband mellan fullmånen och hajattacker.
Fullmåne
NASA/Jeff Williams
Publicerad
2022-01-19
Dela artikel:

Ordet måne kommer från de gamla nordeuropeiska språken. Det delar språklig bakgrund med ordet för månad och även det latinska ordet för att mäta, vilket tyder på att vår ständiga följeslagare runt solen använts till att mäta tid sedan urminnes tider. Ungefär var trettionde dag lyser natthimlen upp av fullmånen. Då har månen slutfört ett varv runt jorden och lyses återigen upp av solen. 

Fullmånen är inte bara bra till att hålla koll på årets månader, den är också kantad av mystik och folktro. Att varulvar väcks till liv under månens ljus är ju allmänt kännt och redan Aristoteles hade uppfattningen att fullmånen triggade i gång galenskap i människan genom att påverka vattnet i våra kroppar på samma sätt som jordens hav. Det engelska ordet för galenskap, lunacy, härstammar även det från det latinska namnet för måne: Luna. Just dessa exempel är inte direkt vetenskapligt belagda men framförallt fullmånen har faktiskt bevisat en viss inverkan på livet här på jorden.

Fullmånen sprider mindre ljus över jorden än en vanlig gatlampa men trots det kan man se effekter på vissa djurarter då månen är full. Djurplankton rör sig i takt med månen, ostron likaså och lejon har svårare att jaga för att bara ta några exempel. Detta har med månljuset att göra men månen drar även haven mot sig vilket skapar tidvatten, främst vid ekvatorn. Detta spelar in på mängder av havslevande djur, framförallt i strandnära områden.

I en ny studie har en grupp amerikanska forskare lyckats hitta ett mönster som dock varken verkar ha att göra med månljuset eller tidvattnet att göra och som kanske kan klassas som något mellanting mellan vetenskap och myt. Nämligen att det sker mer hajattacker under fullmånen än andra tider på månaden. Genom att titta på över femtio år av statistik har forskarna kunnat peka på ett samband mellan fullmåne och att människor blir bitna av hajar i högre utsträckning. Det är första gången man kunnat göra denna koppling och forskarna hoppas nu att resultatet ska kunna användas för att minimera risken för olyckor.

Kruxet är att ingen tycks förstå varför, bara att det finns ett samband i statistiken. Forskarna i hajstudien tror att det kanske snarare är människans beteende som påverkar statistiken än månens krafter. Det är oftast bättre förutsättningar för bra vågsurfing kring tiden för fullmåne och med mer surfare i vattnet ökar även risken för hajattacker. Surfare är överrepresenterade i statistiken över de som drabbas.

Den här typen av händelser som inte riktigt går att förklara men som på något sätt är kopplade till månens faser brukar hamna under benämningen ”måneffekten”, eller ”lunar effect” på engelska. Utan statistik eller annat underlag har de egentligen lika mycket vetenskaplig bäring som att varulvar och att galningar väcks till liv under fullmånen, men statistiken går i det här fallet inte att säga emot, liksom att det faktiskt finns ett samband mellan dålig sömn och den stora lysande månen

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen