Landsat 9 har öppnat ögonen hero

Landsat 9 har öppnat ögonen

Jordobservationssatelliten Landsat 9 har nu skickat ut de första bilderna på jorden, däribland bilder på Himalaya, Kalifornien och Australien.
Bilden, tagen av satelliten Landsat 9, visar glaciärer och glaciärsjöar i området söder om bergskedjan Himalaya, mellan Nepal och Kina.
Foto: NASA/USGS
Bilden, tagen av satelliten Landsat 9, visar glaciärer och glaciärsjöar i området söder om bergskedjan Himalaya, mellan Nepal och Kina.
Publicerad
2021-11-10
Dela artikel:

Uppsändningen av Landsat 9 blev försenad två veckor på grund av brist på flytande syre, som behövs för att tillverka raketbränsle. Men den 27 september lyfte till sist satelliten från Space Launch Complex 3 i Kalifornien, USA.

Drygt en månad senare skickades de första bilderna på jorden ut, som visade bland annat Himalaya, Kalifornien, Arizona och nordvästra Australien.

Bilderna, som mottogs den 31 oktober, kan ses här

- Landsat 9:s första bilder gör viktiga observationer av vår föränderliga planet och kommer att främja det gemensamma uppdraget som NASA och U.S. Geological Survey (USGS) har i att tillhandahålla avgörande data om jordens landskap och kustlinjer sett från rymden, säger Bill Nelson, chef för NASA, i en kommentar.

Den amerikanska jordobservationssatelliten ska, liksom sina föregångare, bidra till forskningen om jordens viktigaste naturtillgångar, visa på förändringar i vegetation och markanvändning samt de klimatförändringar som påverkar livet på jorden.

- Det här programmet har möjligheterna att inte bara förbättra liv utan också rädda liv. NASA kommer att fortsätta att arbeta med USGS för att stärka och förbättra tillgängligheten till Landsat-data så att beslutsfattare i Amerika, och runt om i världen, bättre förstår klimatkrisens förödelse, hanterar jordbruksmetoder, bevarar värdefulla resurser och reagerar mer effektivt på naturkatastrofer, kommenterar Bill Nelson.

Klimatförändringarnas effekter är storskaliga och påverkar hela jordens befolkning. Därför måste världens länder samverka för att lösa klimatfrågan med hjälp av internationella överenskommelser, för att begränsa människans påverkan på klimatet.

Satellitdata spelar en helt avgörande roll i forskningen om klimatförändringarnas effekter. Därför är jordobservationer från satelliter en viktig metod för att beskriva den globala miljön, mäta miljötillståndet och kontinuerligt följa och analysera klimatförändringarna.

Fjärranalys har den stora fördelen att mätningar över hela jorden är jämförbara och att de berörda länderna inte har möjlighet att förbjuda mätningarna eller manipulera resultaten.

På FN:s stora klimattoppmöte COP26, som pågår fram till den 12 november, träffas just nu världsledare för att fatta viktiga beslut om hur vi kan hålla liv i Parisavtalets 1,5 graders mål. 

Rymdbloggen