Ett stjärnbestrött leende hero

Ett stjärnbestrött leende

I en ny studie beskriver forskare hur de hittat fluor, ja samma fluor som finns i tandkräm, i en galax tolv miljarder ljusår från jorden. Med hjälp av dessa fynd kan man bättre förstå hur universum utvecklats och vilka processer som gjort att det ser ut som det gör runtom oss idag.
Illustration av en Wolf-Rayet stjärna
ESO/L. Calçada
Bilden är en illustration av hur en Wolf-Rayet stjärna kan se ut på nära håll.
Publicerad
2021-11-12
Dela artikel:

Allt tog sin början i ett kompakt mörker. Eller det vet vi förresten ingenting om, det vi vet är att plötsligt small det till och universum skapades i ett Big bang, följt av ganska många långtråkiga år av nästan ingenting.

Det som hände vid Big bang var att det som tidigare kanske var ett tomrum fylldes av en rad ämnen. Väte var det första som bildades, och är därmed det äldsta och det som det finns mest utav, men strax efter den stora smällen, inom bara ett par minuter, bildades även helium, litium och deuterium. Sedan tog det ganska lång tid innan någonting annat hände. Det var fortfarande mörkt och inget mer än en vätedimma dansade runt med sin mystiska partner (mörk materia) i nästan hundra miljoner år. Så plötslig tändes lampan.

I tätare områden kollapsade dimman av gas på grund av gravitationen vilket utlöste en kedjereaktion som slutade med att de lätta väteatomerna trycktes samman så mycket att enorma mängder energi frigjordes och den första stjärnan var född. Med Vintergatan som modell tillsammans med uppskattningen av antalet galaxer i universum går det att säga att det idag borde det finnas närmare 200 miljarder biljoner stjärnor i universum, 200 000 000 000 000 000 000 000.

När ämnen trycks ihop i stjärnornas inre bildas nya föreningar som slungas ut i universum då stjärnan dör. Idag finns ett periodiskt system fyllt av olika grundämnen och dessa har nästan uteslutande uppkommit på samma sätt men från olika sorters stjärnor. I en ny studie har forskare nu kunnat kartlägga hur och när ett av dessa ämnen, fluor, bildats och det visar sig att det som gör dina tänder starkare funnits mycket längre än man tidigare trott.

Forskare har lyckats hitta fluor i en galax på det ofattbara avståndet av tolv miljarder ljusår. Det är första gången man hittat fluor i en så ung galax. Att galaxen är tolv miljarder ljusår ifrån oss betyder att det ljus som vi ser från galaxen har färdats i så många år för att nå oss, vilket i sin tur gör att vi ser tolv miljarder år bakåt i tiden när ljuset träffar våra instrument på jorden. Alltså nästan hela vägen tillbaka till universums födelse. Det teleskop som använts för att studera galaxen är ALMA-teleskopet som står i Atacamaöknen i Chile.

Det forskarna nu tror de hittat är att fluor främst uppkommer när så kallade Wolf-Rayet stjärnor exploderar. Detta är en speciell typ av stjärnor som har väldigt kort brinntid, de brinner bara ett par miljoner år till skillnad från solen som har en estimerad livstid på ungefär nio miljarder år. Att dessa typer av stjärnor, och fluor, hittats i en så ung galax visar att galaxer formades i en rasande takt i det tidiga universum och att den kosmiska miljön snabbt berikades med de grundämnen vi känner till idag. Genom att känna till detta kan vi lära oss mer om det vi ser runtomkring oss på närmare håll idag och var allt kommer ifrån men också att förutsättningarna för ett vitt, starkt, leende är lika gammalt som universum självt.

WebDewey-kategori
×

WebDewey är ett lexikaliskt beskrivande vokabulär, som klassificerar materialet på ett strukturerat sätt. Varje term har ett internationellt gångbart webdewey-nummer och ett svensk termnamn. Läs mer om svenska WebDewey hos Kungliga Biblioteket.

Rymdbloggen